Zadaniem Centrum Symulacji Medycznych (CSM) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (m.in.: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo). Rolą symulacji medycznych jest umożliwienie nauczania poprzez uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danej specjalności środowisku pracy. Organizujemy Dni Otwarte i Dni Otwarte Online w ramach promocji działalności CSM. Prowadzimy egzaminy standaryzowane (m.in. OSCE). Wdrażamy projekty badawczo-dydaktyczne i działalność badawczą.

Nawiązujemy współpracę z jednostkami zewnętrznymi (w tym z podmiotami leczniczymi). Organizujemy szkolenia, kursy i pokazy dla szerokiego grona odbiorców, w tym społeczności lokalnej. Prowadzimy i organizujemy zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem m.in.: symulacji wysokiej wierności, niskiej wierności, symulacji hybrydowej, pacjenta standaryzowanego, e-learningu i rzeczywistości wirtualnej. Pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój i rozbudowę struktur CSM UPH.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami do kontaktu z nami.

Zespół CSMPARTNERZY

vr ehu rm meditrans lpr psp
szpital wojewodzki tpd logo logo sm
AKTUALNOŚCI


Oficjalne otwarcie CSM - 16 wrzesień 2021 r. 

List gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List gratulacyjny Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List gratulacyjny Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

O CSM w Tygodniku Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Życiu Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Radio Eska (link do materiału)

O CSM w RDC (link do materiału)


Obejmujemy patronatem Międzynarodową Konferencję Symulacji Medycznej

Baner medsim2021


Szkolenia techników symulacji medycznej - maj 2021 r. Suwałki

IMG 20210505 163009
IMG 20210505 161634 IMG 20210505 162805

Rekrutacja studentów

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych:

Terminy:

I rok kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia rekrutacja we czwartek 11.03. 2021 r.:
Pierwsza grupa, sala 304, godz. 10-12.30
Druga grupa, sala 304, godz.12.45-15.15
Trzecia grupa, sala 304, godz. 15.30-18.00

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 6 sem., rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, sala 227, godz. 8.00-10.15
Druga grupa, sala 227, godz.10.30-12.45
Trzecia grupa, sala 227, godz. 13.00-15.15

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 7 sem.,rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, aula, godz 16.30-17.00
Druga grupa, aula, godz 17.15-18.15
Trzecia grupa, aula, godz 19-20.20

III rok kierunku pielęgniarstwo (6 i 7 semestralne) rekrutacja odbędzie się on -line Formularze zgłoszeniowe zostaną przesłane na e-maila grupowego , z prośbą o dostarczenie wypełnionego formularza do Dziekanatu (może być pocztą ).Szkolenia techników symulacji medycznej

Ogłaszamy nabór zgłoszeń na szkolenie dla TECHNIKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ. Czas złożenia dokumentów upływa 14-go lutego 2021r. (w Dziekanacie WNMiNoZ). Opis konkursu oraz wymagana dokumentacja są dostępne poniżej:

OPIS

DEKLARACJA

ZGŁOSZENIE


Szkolenia kadry instruktorskiej - styczeń 2021 r. Suwałki

IMG 20200909 144221
IMG 20200909 145156
IMG 20200909 150741
IMG 20200910 123421
IMG 20200910 123429
IMG 20200910 WA0010

Projekt "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia"


UE

Rozpoczęliśmy realizację projektu realizowanego w ramach konkursu pn. ,,Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II)”, nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19. Opracowaliśmy i wdrażamy Program Rozwojowy Uczelni w zakresie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo. Dzięki projektowi podnosimy kompetencje studentów w zakresie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem technik symulacji. Rozwijamy kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej i zmniejszamy prawdopodobieństwo popełniania błędów przez studentów dzięki wielokrotnym ćwiczeniom procedur w pracowni symulacji medycznej. To pozwoli na zwiększenie obiektywizmu w ocenianiu postępów studentów w procesie kształcenia praktycznego.

 Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekt MCSM