Zadaniem Centrum Symulacji Medycznych (CSM) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (m.in.: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo). Rolą symulacji medycznych jest umożliwienie nauczania poprzez uczestnictwo w realistycznych scenariuszach osadzonych w naturalnym dla danej specjalności środowisku pracy. Organizujemy Dni Otwarte i Dni Otwarte Online w ramach promocji działalności CSM. Prowadzimy egzaminy standaryzowane (m.in. OSCE). Wdrażamy projekty badawczo-dydaktyczne i działalność badawczą.

Nawiązujemy współpracę z jednostkami zewnętrznymi (w tym z podmiotami leczniczymi). Organizujemy szkolenia, kursy i pokazy dla szerokiego grona odbiorców, w tym społeczności lokalnej. Prowadzimy i organizujemy zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem m.in.: symulacji wysokiej wierności, niskiej wierności, symulacji hybrydowej, pacjenta standaryzowanego, e-learningu i rzeczywistości wirtualnej. Pozyskujemy środki zewnętrzne na rozwój i rozbudowę struktur CSM UPH.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnymi przedsięwzięciami do kontaktu z nami.

Zespół CSMPARTNERZY

4 HELP VR Edge Hill University rm meditrans Lotnicze Pogotowie Ratunkowe psp
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Towarzystwo Pomocy Doraźnej Auto Kasacja
AKTUALNOŚCI

XI Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym: 3-5 czerwca 2022 r. 

CSM UPH miało zaszczyt i przyjemność współorganizować XI Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. W czasie trwania zawodów zespoły składające się ze studentów reprezentujących uczelnie z całej Polski konkurowały między sobą w symulacyjnych zdarzeniach medycznych. Zespoły musiały wykazać się znajomością procedur oraz algorytmów postępowania w stanach nagłych zarówno u dorosłych jak i dzieci. Wszystkie zadania przygotowane były w warunkach wysokiej wierności, dzięki pacjentom standaryzowanym, symulatorom oraz ludzkim nieutrwalonym preparatom.

       mistrzostwa1 mistrzostwa2  mistrzostwa3 

Szkolenie OSP: 15 maja 2022 r. 

Przy współpracy z Państową Strażą Pożarną w Siedlcach prowadziliśmy warsztaty ratownictwa technicznego dla jednostek OSP z gminy Skórzec. Druhowie trenowali z nami zabezpieczanie zagrażających życiu krwotoków, brali udział w symulacjach medycznych i zapoznali się z aktualnymi standardami postępowania z pacjentem urazowym. Gratulujemy zaangażowania i liczymy na dalszą udaną współpracę z Komendą Miejską PSP w Siedlcach.

       OSP1  OSP2 OSP3 

 

Dni Otwarte UPH: 23-24 marca 2022 r. 

Tegoroczne Dni Otwarte Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla kandydatów na kierunek ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo odbyły się w Centrum Symulacji Medycznych. Uczestnicy mieli niebywałą okazję uczestniczyć w realistycznych symulacjach medycznych, zapoznać się z nowoczesnym sprzętem i zgłębiać tajniki pracy medyka na oddziale szpitalnym, sali intensywnej terapii, czy zespole ratownictwa medycznego. 

dzień otwarty CSM dzień otwarty CSM dzień otwarty CSM


 

Współtworzymy Międzynarodową Konferencję Symulacji Medycznej

konferencja - Medical Simulation II

Akcja WOŚP: 30 stycznia 2022 r. 

Zgodnie z planem graliśmy dziś razem z WOŚP w samym centrum Siedlec. Darmowe pokazy, konkursy i szkolenia z pierwszej pomocy. Wszyscy chętni mogli zwiedzać ambulans Centrum Symulacji Medycznych oraz szkolić się pod okiem studentów Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego. Dziękujemy!

Akcja WOŚP 2022 - 1 Akcja WOŚP 2022 - 2 Akcja WOŚP 2022 - 3

Ambulans dla CSM: 26 listopada 2021 r. 

Centrum Symulacji Medycznych UPH otrzymało ambulans sanitarny typu C marki Mercedes-Benz Sprinter, przekazany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego z siedzibą w Płocku. Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wyposażony w sprzęt medyczny ambulans, który skończył służbę w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, będzie mógł być teraz wykorzystany na potrzeby kształcenia i doskonalenia kadr medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Uroczystego odbioru kluczyków z rąk mgr Lucyny Kęsickiej - Dyrektora SP ZOZ WSPRiTS w Płocku dokonał prof. dr hab. Mirosław Minkina - Rektor UPH, dr hab. Piotr Leszczyński - Dyrektor CSM UPH, mgr Michał Kowal - Kanclerz UPH. Otrzymany wysokiej jakości sprzęt pozwoli na podniesienie jakości edukacji w zakresie ratownictwa medycznego dla studentów naszego Uniwersytetu, a także umożliwi szeroko rozumianą promocję zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w społeczności lokalnej.

Karetka dla CSM 1
Karetka dla CSM 2 Karetka dla CSM 3

Szkolenie dla Hufca ZHP: 22-23 października 2021 r. 

Szkolenie dla Hufca ZHP 1
Szkolenie dla Hufca ZHP 2 Szkolenie dla Hufca ZHP 3


Oficjalne otwarcie CSM - 16 wrzesień 2021 r. 

Otwarcie CSM 1
Otwarcie CSM 2 Otwarcie CSM 3
Otwarcie CSM 4 Otwarcie CSM 5 Otwarcie CSM 6

List gratulacyjny Wojewody Mazowieckiego

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego

List gratulacyjny Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

List gratulacyjny Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

O CSM w Tygodniku Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Życiu Siedleckim (link do materiału)

O CSM w Radio Eska (link do materiału)

O CSM w RDC (link do materiału)


Obejmujemy patronatem Międzynarodową Konferencję Symulacji Medycznej

konferencja - Medical Simulation I


Szkolenia techników symulacji medycznej - maj 2021 r. Suwałki

szkolenie w Suwałkach 7
szkolenie w Suwałkach 8 szkolenie w Suwałkach 9

Rekrutacja studentów

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych:

Terminy:

I rok kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia rekrutacja we czwartek 11.03. 2021 r.:
Pierwsza grupa, sala 304, godz. 10-12.30
Druga grupa, sala 304, godz.12.45-15.15
Trzecia grupa, sala 304, godz. 15.30-18.00

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 6 sem., rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, sala 227, godz. 8.00-10.15
Druga grupa, sala 227, godz.10.30-12.45
Trzecia grupa, sala 227, godz. 13.00-15.15

II rok, kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia, 7 sem.,rekrutacja we środę 17.03.2021r.
Pierwsza grupa, aula, godz 16.30-17.00
Druga grupa, aula, godz 17.15-18.15
Trzecia grupa, aula, godz 19-20.20

III rok kierunku pielęgniarstwo (6 i 7 semestralne) rekrutacja odbędzie się on -line Formularze zgłoszeniowe zostaną przesłane na e-maila grupowego , z prośbą o dostarczenie wypełnionego formularza do Dziekanatu (może być pocztą ).Szkolenia techników symulacji medycznej

Ogłaszamy nabór zgłoszeń na szkolenie dla TECHNIKÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ. Czas złożenia dokumentów upływa 14-go lutego 2021r. (w Dziekanacie WNMiNoZ).

Szkolenia kadry instruktorskiej - styczeń 2021 r. Suwałki

szkolenie w Suwałkach 1
szkolenie w Suwałkach 2
szkolenie w Suwałkach 3
szkolenie w Suwałkach 4
szkolenie w Suwałkach 5
szkolenie w Suwałkach 6

Projekt "Centrum Symulacji Medycznej - szansą na podniesienie jakości kształcenia"


Fundusze Europejskie
Rozpoczęliśmy realizację projektu realizowanego w ramach konkursu pn. ,,Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (edycja II)”, nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19. Opracowaliśmy i wdrażamy Program Rozwojowy Uczelni w zakresie utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo. Dzięki projektowi podnosimy kompetencje studentów w zakresie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem technik symulacji. Rozwijamy kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej i zmniejszamy prawdopodobieństwo popełniania błędów przez studentów dzięki wielokrotnym ćwiczeniom procedur w pracowni symulacji medycznej. To pozwoli na zwiększenie obiektywizmu w ocenianiu postępów studentów w procesie kształcenia praktycznego.

 Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekt MCSM