[ Struktura CSM UPH - plik dostępny cyfrowo ]


struktura CSM UPH
Centrum Symulacji Medycznych przytogowuje się do utworzenia specjalistycznych sal symulacyjnych, kontrolnych oraz egzaminacyjnych, w których studenci będą realizować zajęcia praktyczne pod nadzorem instruktorów oraz techników symulacji medycznych. Pomieszczenia są dostosowywane tak, aby wiernie odwzorowywały realne warunki pracy personelu medycznego zarówno w warunkach szpitalnych jak i na miejscu zdarzenia.


Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zawiera:

 • salę pielęgniarską wysokiej wierności,
 • pomieszczenie kontrolne,
 • salę egzaminacyjną OSCE,
 • salę symulacji z zakresu ALS,
 • salę symulacji z zakresu BLS,
 • salę ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • salę umiejętności technicznych.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zawiera:

 • poligon ratowniczy (zdarzenia mnogie i masowe),
 • plac zdarzeń drogowych,
 • sala symulacji porodu w warunkach przedszpitalnych,
 • sale kwalifikowanej pierwszej pomocy.