Dostęp do materiałów odbywa się przez platformę IRDIM. Podczas pierwszego logowania należy założyć indywidualne konto. wejście